Tips vid fönsterbyte

Vad ska man tänka på när man byter fönster.
Här under kommer några frågeställningar man behöver ta ställning till när det är dags att byta fönster. Vi har försökt hjälpa dig på traven men de vanligaste frågorna och svaren vid ett fönsterbyte.
Fönsterbyte, Byta fönster

När är det dags att byta fönster?

Den tekniska livslängden för fönster brukar beräknas till 30-50 år beroende på vilken typ av fönster man väljer och yttre omständigheter. Tänk på att gamla energifönster från 1980-talet kanske inte fungerar som de ska längre. Fönstrets livslängd kan variera beroende på byggnadens läge och respektive fönsters väderstreck. Faktorer som sol och regn, takutsprång, gamla fönsterblecks lutning kan minska livslängden.
Alexander Lipczynski

Vad vill du uppnå med dina nya fönster?

Fönster står för den största värmeförlusten i våra hus. Kostnaden för att byta fönster är förhållandevis stor, men nya energifönster sänker kostnaden för uppvärmningen, förbättrar inomhusmiljön och dämpar utomhusbuller. Vid fönsterval måste man också ta hänsyn till väderstreck, klimat, vind och väder, fönsterstorlek, säkerhet och buller.
David Moqvist

Vilket material ska fönstret ha?

Det finns olika material och ytskickt att välja mellan. De vanligaste är trä, plast eller aluminium. Ett annat tips är att handla svenska fönster som ofta har bäst garantivillkor och anpassade får nordiska klimat.
Fredrik Sandberg

Vilket utseende och funktion ska fönstret ha?

Välj gärna fönster efter husets stil och utseende. Medan ett modernt hus ofta passar bättre med aluminumbeklädda träfönster eller PVC. Det finns ett stort utbud där man kan tex välja fönster med spröjs, panoramafönster, halvmånefönster. Fönster kan vara av typen vridfönster, topphängda, sidohängda eller sk kippdreh funktion. Viktigt oavsett val är att nya fönster är energieffektiva. Fönsteringenjören har även generösa garantier.
Alexander Lipczynski

Ska det vara 2 glas eller 3 glas fönster?

Fördelar med 3-glasfönster

Fördelar med 2-glasfönster

Vad kostar det att byta fönster?

När det gäller kostnaden för att byta fönster finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till. Enbart priset på fönsterglas kan variera beroende på om du vill ha 2 glas eller 3 glas.

Priset förändras också av vilket material du väljer. Som vi nämnde ovan finns olika material. Trä, plast eller aluminium. Ju större dina nya fönster är, desto högre blir kostnaden eftersom de kräver fler arbetstimmar för att installeras korrekt och behålla sin strukturella integritet över tid.

Varför byta fönster och dörrar?

Det är stor variation på varför våra kunder väljer att byta sina fönster. Vissa vill komma ifrån underhållet så mycket som möjligt. Andra önskar det av estetiska skäl, då man vill komplettera eller förbättra utseendet. Oftast är svaret att de fönster som finns i huset är gamla.

Att byta fönster ger dig ofta lägre energikostnader eftersom värmen stannar inomhus. Det skänker även en ljudisolering och säkrar upp ditt hem från inbrott om du väljer våra fönster och dörrar. I största mån förhindrar du värmeläckaget och dessutom innefattar ett byte behagligare inomhusklimat.

Vad betyder U-värde?

Ett fönsters U-värde talar om hur pass bra isolerat fönstret är. Ett fönster med lågt U-värde är därmed bättre isolerat än ett fönstret med högt U-värde. Idag rekommenderas att fönster har u-värde på 1,2W/m2 eller lägre. När du skaffar fönster med ett lågt U-värde bidrar du både till din egna plånbok och till miljön, eftersom du minskar husets uppvärmningsbehov.

Vill du ha ett förslag?